Medan
Universums Expansion
accelererar
i ofattbar hastighet

samlar jag mina

Funderingar
Händelsefragment
Erfarenhetsögonblick
Minnesbilder
Tankekringlor

på en
avgränsad yta

för att försöka förstå

Meningen
Sammanhangen
Gemensamheterna
Frågeställningarna
Tidscirklarna

och för att njuta av
koncentrationen
i ögonblicket